Logo Bookplus

บุ๊คพลัส ยินดีต้อนรับค่ะ หากท่านกำลังมองหางานพิมพ์ที่มีคุณภาพ เราขอเสนอบริการงานพิมพ์ทุกชนิดที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล หรือออฟเซท เราให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ระดับสูง บริการรวดเร็วและตรงต่อเวลา

บุ๊คพลัส รับออกแบบเพื่อการเผยแพร่ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ นักออกแบบจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรูปร่างและรายละเอียดของหน้าสิ่งพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดอาร์ตเวิร์ค (Art Work) นักออกแบบจะใช้ความรู้และกฏเกณฑ์ทางด้านศิลปะเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ไฟล์ต้นฉบับ และนำไฟล์ต้นฉบับ จัดส่งโรงพิมพ์ในรูปแบบสี CMYK และโรงพิมพ์จะจัดการแยกสี อัดเพลท ในขั้นต่อๆ ไป

ประวัติของบริษัท

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2548 รับออกแบบและพิมพ์งานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท และระบบดิจิตอล จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของงานพิมพ์ดิจิตอล (Print On Demand) แบบ One Stop Service

นโยบาย (Policy)

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ที่ต้องการงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ด้วยการเน้นให้การบริการด้วยความรวดเร็วและให้คำปรึกษาลูกค้าสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบ งานก่อนการพิมพ์ งานพิมพ์ และงานหลังการพิมพ์ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความใส่ใจในการบริการ มีความรับผิดชอบดูแลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบงานที่เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าพร้อมสอบย้อนกลับได้เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุดในราคาที่ยุติธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นการให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอลตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย พร้อมดูแลใส่ใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

บริษัทฯ มุ่งมั่นการให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอลและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาให้บริการ พร้อมดูแลใส่ใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศเพื่ออรรถประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้า

วัตถุประสงค์ (Objective

เป้าหมายของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นการให้บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอลและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของตลาดในธุรกิจการให้บริการงานพิมพ์ดิจิตอลและมีชื่อเสียงด้านการให้บริการอย่างครบวงจร

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บริษัทฯ จัดตั้งเพื่องานบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล งานพิมพ์นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี งานพิมพ์ดิจิตอล และเทคโนโลยีระบบงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยพัฒนางานพิมพ์ของประเทศให้มีคุณภาพและ มีการพัฒนาที่ดี โดยมุ่งเน้นบริการในด้านหลัก ๆ ดังนี้

  1. Print On Demand (POD) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือองค์กรที่ต้องการงานพิมพ์ จำนวนน้อย งานพิมพ์คุณภาพเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นบริการตามความต้องการที่รวดเร็วและราคายุติธรรม
  2. Personalized Printing เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการตลาดแบบสมัยใหม่ให้กับลูกค้าได้ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามที่ต้องการนำเสนอลูกค้า ซึ่งงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ทไม่สามารถทำได้ด้วย Software ที่ทันสมัย สำหรับการตลาดแนวใหม่แบบ 1:1 และสนับสนุนการนำข้อมูล Customer relationship management (CRM) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นจริงสูงสุดด้วยประสบการณ์และมีระบบ การดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด
  3. High Quality Printing เพื่อตอบสนองงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูงเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรและความสวยงาม โดยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ที่มีเทคโนโลยีสูงในราคาที่ยุติธรรม

การให้บริการงานพิมพ์ในระบบดิจิตอล บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการให้บริการโดยมุ่งเน้น

  • ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้การบริการ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลข้อมูลของลูกค้า
  • งานถูกต้อง และตรงตามเวลาที่ต้องการ ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งที่ บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องจักร ที่ทำงานด้วยระบบ Verify Database เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Software และการอ่าน Barcode สามารถรับประกันได้ว่า งานทุกหน้า ทุกแผ่นจะถูกพิมพ์ อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
  • ความหลากหลาย และครบวงจรบริการที่หลากหลาย และครบวงจร บริษัทฯ ให้บริการงานพิมพ์ ในระบบ Digital ขาว-ดำ และ Full colour 4 สี สามารถรองรับงานได้ทั้งแบบแผ่น สามารถผนึกซองในตัวด้วยระบบ Toner สามารถพิมพ์ข้อความ และรูปภาพสีสวยงาม แปรเปลี่ยนทุกหน้าตามต้องการ ด้วยความคมชัดลูกค้าจึงสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าเชิงการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแค่การบริการในระบบดิจิตอลแล้ว บริษัทฯ ยังมีระบบพิมพ์ออฟเซทคุณภาพสูง สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายรูปแบบเช่น ใบปลิว แผ่นพับ งานรูปเล่ม ฯลฯ เพื่อเสริมสนับสนุนงานพิมพ์ในระบบดิจิตอล ให้มีประสิทธิภาพ

รับพิมพ์งานพิมพ์ดิจิตอล (Print on Demand)

ด้วยแท่นพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ Printer Fuji Xerox Color-1000 Press สุดยอดนวัตกรรมการพิมพ์ เครื่องพิมพ์มาตรฐานระดับโลก รุ่นล่าสุดจาก Fuji Xerox หมึกแท้ 100% จึงมั่นใจได้ว่าผลงานพิมพ์ทุกแผ่นมีคุณภาพสูงสุดแน่นอน

ไม่ว่างานของท่านที่พิมพ์จะมีจำนวนเท่าไร 1 ชื้น หรือ 100 ชื้น ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ เราก็ช่วยท่านได้ ด้วยราคาที่ประหยัดจากการใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล พริ้น ที่สามารถรองรับงานเอกสารที่ต้องการคุณภาพของท่านได้ในเวลาที่จำกัดเราพร้อมที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ท่านไม่ว่างานของท่านจะเป็นงานพริ้นท์ ขาว-ดำ ที่ต้องการคุณภาพสูงหรืองานพริ้นท์สีที่ต้องการให้ดูดีมีคุณภาพมากขึ้น