สอบถามข้อมูล LINE: @bookplus เพิ่มเพื่อน

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีอายุ 10-24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยมีประมาณ 13 ล้านคน แบ่งเป็นหญิง 48% ชาย 52%

คนเจนนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นกลุ่มคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว

ลักษณะนิสัยของกลุ่มคน Gen Z

  1. เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

คน Gen Z เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง ปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกเพศชายหญิง ชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีต่าง ๆ

  1. ติดโลกออนไลน์ สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

เนื่องจากคน Gen-Z เกิดมาในยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนเจนนี้ติดโลกออนไลน์และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันโลกและทันเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงทำให้ตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็ว

  1. กล้าแสดงออก

คน Gen-Z กล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าถาม มีความอยากรู้ อยากเห็น มีความมั่นใจสูง พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และต้องการการยอมรับของสังคม

  1. ใจร้อน

เพราะคน Gen-Z เติบโตมากับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะทำอะไร หรืออยากรู้อะไรก็สามารถใช้อินเตอร์ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว จึงมักจะใจร้อนและไม่ค่อยชินกับการรอคอย

  1. ใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อม

คน Gen-Z มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดี ๆ คืนแก่สังคม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ชอบออกไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น รวมไปถึงการซื้อของที่เป็นมิตรต่อโลก

ข้อมูล : everydaymarketing.co, wealthmeup.com