ใช้เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Color-1000lg Press เครื่องพิมพ์มาตรฐานระดับโลก รุ่นล่าสุดจาก Fuji Xerox หมึกแท้ 100%