เรามีบริการรับจัดทำ Mock Up ของงานพิมพ์ต่างๆ เช่น กล่องใส่สินค้า, แฟ้ม, Counter Stand เพื่อโชว์สินค้า