ลักษณะการพิมพ์สีต่างๆ ที่ใช้ในงานพิมพ์ทุกประเภท

ก่อนการพิมพ์งานทุกครั้งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบก่อนการพิมพ์ หรือการเลือกใช้กระดาษแล้ว การเลือกใช้สีในการพิมพ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับงานพิมพ์เช่นเดียวกัน เพราะสีแต่ละสีก็จะมีลักษณะหรือคุณสมบัติ รวมไปถึงความเหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันลักษณะของสีที่ใช้ในการพิมพ์จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ลักษณะการพิมพ์ 4 สี พิมพ์ขาว – ดำหรือพิมพ์สีเดียว และพิมพ์สีพิเศษ ซึ่งจะแตกต่างกันไปดังนี้

ขนาดที่นิยมใช้ในการพิมพ์คูปอง

คูปอง (Coupon) หรือตั๋ว (Ticket) คือบัตรหรือตั๋วที่สามารถนำไปแลกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขได้ โดยทั่วไปแล้วคูปองจะมีรูปแบบและประเภทการใช้งานที่หลากหลาย สำหรับการออกแบบและรายละเอียดอื่นๆ ในการพิมพ์คูปองจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบได้เอง หรือจะให้ทางโรงพิมพ์ออกแบบให้ก็ได้เช่นกัน

CMYK และ RGB แตกต่างกันอย่างไร?

ในวงการการทำงานพิมพ์หรือการออกแบบคงไม่มีใครไม่รู้จัก CMYK และ RGB โหมดสีที่ใช้สำหรับงานพิมพ์หรืองานออกแบบทั่วไป โดยโหมดสีทั้งสองโหมดนี้ เมื่อมองผิวเผินอาจดูไม่แตกต่างกันเพราะเป็นโหมดสีเหมือนกัน แต่หากได้รู้จักทั้งสองโหมดสีนี้แล้วจะรู้ว่ามีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นที่มาของสี ลักษณะของสี และการนำไปใช้งาน

ข้อมูลสำคัญของการออกแบบคูปองที่ดีควรมีอะไรบ้าง

คูปอง หรือคูปองโปรโมชั่น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายธุรกิจนิยมใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายและดึงดูดลูกค้าใหม่ให้สนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งคูปองที่ใช้อาจมีการออกแบบที่ไม่ดี ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดขาย เราจึงอยากจะแนะนำเทคนิคหรือข้อมูลสำคัญในการออกแบบคูปองที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ โดยข้อมูลสำคัญที่ควรมีในคูปองมีดังนี้

ชวนรู้จักขนาดมาตรฐานของกระดาษ เพื่อความสวยงามของงานพิมพ์

ในการทำงานพิมพ์ทุกชนิด นอกจากวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการพิมพ์แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกระดาษ เพราะกระดาษถือเป็นวัสดุที่หลายคนนิยมนำมาใช้ในงานพิมพ์ แต่การจะนำกระดาษมาใช้ในงานพิมพ์นั้น จำเป็นจะต้องเลือกกระดาษที่มีขนาดเหมาะสมกับแต่ละงานพิมพ์ เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาสวยงาม และยังเป็นการประหยัดกระดาษอีกด้วย

การเลือกใช้คูปองให้เหมาะกับธุรกิจ

หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีผลสำคัญต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันคือการใช้คูปองเพื่อช่วยในเรื่องของผลประโยชน์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจเสื้อผ้าหรือของใช้ ที่มักจะนิยมใช้คูปองกันอย่างแพร่หลาย โดยคูปอง หรือเรียกได้อีกว่า บัตรสมนาคุณหรือบัตรกำนัล จะช่วยดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการซ้ำ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่สนใจในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ตัดตกงานพิมพ์คืออะไร ทำไมต้องมี?

สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ย่อมต้องรู้จักการตัดตกงานพิมพ์เป็นอย่างดี เพราะการตัดตกงานพิมพ์ก็คือการเว้นระยะเผื่อความคลาดเคลื่อนของการตัดกระดาษที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่มีพื้นหลังเป็นสีสันหรือลวดลายชัดเจน เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วนำไปตัด หากไม่มีการเผื่อขอบระยะตัดตกไว้ องค์ประกอบของภาพในงานจะถูกตัดขาด ทำให้ดูไม่สวยงาม

ข้อดีของการส่งงานให้โรงพิมพ์เป็นไฟล์ PDF

การสั่งพิมพ์งานกับโรงพิมพ์ทุกครั้ง ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ส่งให้กับทางโรงพิมพ์ โดยจะต้องเป็นไฟล์ที่มีประสิทธิภาพในการพิมพ์มากที่สุด เพื่อให้รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์งานไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ คือเมื่อการพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้ว งานพิมพ์ที่ได้จะคงรายละเอียดต่างๆ ไว้เหมือนกับต้นฉบับเป๊ะๆ นั่นเอง

7 สัญญาณเตือน “Burnout Syndrome” ภัยเงียบที่มักมาโดยไม่รู้ตัว

Burnout Syndrome คือโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเบื่อหรือหมดไฟในการทำงาน มีสาเหตุมาจากการทำงานหนักมากเกินไป การพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานและไม่สามารถรับมือได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และยังทำให้ความสนใจในงานลดลงตามไปด้วย โดย Dr. Ballard ได้บอกถึงอาการที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคชนิดนี้ไว้ดังนี้

การเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือแบบต่างๆ

“หนังสือ” คือสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้อ่าน โดยหนังสือส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบหรือลักษณะโดยรวมคล้ายกัน คือมีลักษณะเป็นเล่ม อาจจะมีหรือไม่มีรูปภาพประกอบก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้หนังสือแต่ละเล่มโดดเด่นไม่เหมือนกันคือ การเข้าเล่ม โดยการเข้าเล่มหนังสือจะสามารถทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น จำนวนหน้าหรือความหนาบางของหนังสือ เป็นต้น

ข้อปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีในวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา คือหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมเข้าวัดทำบุญ และยังได้นำเทียนพรรษารวมทั้งผ้าอาบน้ำฝนมาถวายพระสงฆ์สำหรับนำไปใช้ตลอดช่วงที่จำพรรษาเป็นเวลานาน 3 เดือนในช่วงฤดูฝน

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด ร่วมชมงาน “GFT 2019″& “GMS 2019

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (BookPlus Publishing Co, Ltd.) และบริษัทในเครือร่วมชมผลงานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียน เวทีศูนย์กลางสำหรับคนในวงการเสื้อผ้า แฟชั่นและสิ่งทอ พบเทคโนโลยีกว่า 250 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ ตั้งแต่เครื่องจักรปักระบบคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต เทคโนโลยี Smart Solution เครื่องเย็บผ้าดิจิตอล เครื่องพิมพ์สกรีนที่ล้ำสมัย พร้อมซอฟต์แวร์ CAD เพื่อให้คุณมั่นใจว่าชิ้นงานเย็บและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

5 สถานที่เที่ยวพร้อมกิจกรรมรับความสดชื่นในหน้าฝน

ถึงหน้าฝนทีไรก็ต้องคอยมากังวลนู่นนี่นั่นสารพัดสิ่ง ไหนจะต้องมาหาเวลาซักผ้าตากผ้า ไหนจะต้องมาฝ่ารถติดบนถนนเปียกๆ ไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมาพร้อมหน้าฝนเสมอๆ พอต้องมากังวลหลายๆ เรื่องก็ทำให้รู้สึกเบื่อ หมดอารมณ์จะออกไปไหน ขอนอนอยู่บ้านดีกว่า

แต่รู้ไหมว่า ยิ่งหมกตัวอยู่แต่ในบ้านยิ่งจะทำให้เบื่อเข้าไปใหญ่ ลองออกไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆ รับหน้าฝนกันดู แล้วจะรู้ว่าหน้าฝนก็เที่ยวได้ แต่หากยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ลองพิจารณา 5 ที่เที่ยวที่เรานำมาฝากแล้วปักหมุดกันได้เลย

สาวๆ เตรียมใจไว้ ถ้าแฟนมีนิสัยแบบ 8 ข้อนี้รีบเลิกไปเลยอย่าเสียเวลา!

เคยไหม? มีแฟนก็เหมือนไม่มี มีแฟนแต่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียว ยิ่งคบกันนานเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกว่าห่างกันมากเท่านั้น จริงอยู่ที่เรื่องของความรักมันพูดกันยาก ถึงแม้จะเป็นสิ่งสวยงามแต่บางครั้งก็ขมขื่นเอาเรื่อง วันนี้เราจะชวนมาดู 8 นิสัยเสียของหนุ่มๆ ที่ทำเอาสาวๆ ต้องร้องยี้ ถ้ามีแฟนแบบนี้ขออยู่คนเดียวยังจะดีกว่า!

5 เทคนิคการป้องกันการปลอมแปลงงานพิมพ์คูปอง

สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง หรือ สิ่งพิมพ์ต่อต้านการปลอมแปลง (Security Printing) คือสิ่งพิมพ์ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปลอมแปลงได้ยาก โดยเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงจะสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ การเลือกวัสดุที่ใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์ที่ใช้และกระบวนการในการพิมพ์

ตัวอย่างงานพิมพ์คูปอง

คูปอง (Coupon) คือ ตั๋วหรือบัตรที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจมักใช้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มยอดขาย และเพื่อเป็นแรงกระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำ โดยทั่วไปคูปองจะแบ่งเป็นหลายๆ ลักษณะ และมีการใช้งานที่ต่างกัน แต่โดยรวมแล้วคือประเภทเดียวกัน เช่น คูปองอาหาร คูปองเครื่องดื่ม คูปองชิงโชค บัตรสะสมแต้ม บัตรหรือตั๋วเข้าชมงาน รวมไปถึง Gift Voucher, Gift Card, และ Discout Card เป็นต้น

รู้ทันภาวะเสี่ยงไขมันพอกตับ ควรดูแลและป้องกันตัวเองอย่างไร

ปัจจุบันเริ่มพบผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงคือ ความดันโลหิตสูง มีรูปร่างอ้วนที่ลำตัวมากกว่าแขนขา เป็นเบาหวาน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง รวมถึงผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคภูมิแพ้ และผู้ที่ใช้ยาบางชนิด เช่น สารสเตียรอยด์ ยาต้านการอักเสบ หรือยาลดไขมันในเลือด

แนะนำที่พัก – ที่กิน แช่ขาในน้ำคลายร้อน

ช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัด แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว พอจะมีฝนตกลงมาให้ได้เย็นสบายบ้าง แต่แดดก็ยังคงแรง อากาศยังคงร้อนจนละลาย ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้หลายคนพอมีเวลาว่างก็คงอยากไปหาที่สำหรับพักผ่อนนั่งเล่นสบายๆ คลายร้อน หรือใครที่มีเวลาอยากไปเที่ยวไกลๆ ก็คงอยากหาที่พักบรรยากาศดีไว้หลบร้อน วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำที่พักและที่กินที่นอกจากจะบรรยากาศดีแล้ว ยังสามารถเอาขาแช่น้ำชิลๆ ได้ด้วย

6 เคล็ดไม่ลับตากผ้าหน้าฝนโดยไม่ต้องง้อแดด

เข้าหน้าฝนทีไรเหล่าพ่อบ้านแม่บ้านก็คงได้แต่ถอนหายใจ อยากจะซักผ้าแต่ละทีก็ต้องคิดหนักว่าผ้าจะแห้งไหม เพราะช่วงหน้าฝนแบบนี้ นอกจากอากาศจะชื้นแล้วยังแทบจะไม่มีแดด ทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งช้าไม่ทันใช้งาน วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำเคล็ดลับที่ไม่ลับในการตากผ้าช่วงหน้าฝนแบบไม่ต้องง้อแดด รับรองเลยว่าหน้าฝนคราวนี้ผ้าแห้งทันใช้งานแน่นอน

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกที่มีมานานและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน รวมทั้งปรากฎการณ์ต่างๆ ที่มักจะเกิดโดยฝีมือมนุษย์ เช่น อากาศร้อนและหนาวผิดปกติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ และเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 เรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on the Human Environment)

5 ขั้นตอนเตรียมไฟล์งานเมนูอาหารส่งให้โรงพิมพ์

เมนูอาหารถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ยิ่งเมนูอาหารดูน่าสนใจและสวยงาม ก็ยิ่งดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สำหรับการสั่งพิมพ์เมนูอาหารกับทางโรงพิมพ์ จำเป็นจะต้องมีการเตรียมไฟล์งานเมนูอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อที่ทางโรงพิมพ์จะสามารถจัดพิมพ์เมนูอาหารได้ตรงตามความต้องการ และเพื่อกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดหรือความเสียหายกับงานพิมพ์เมนูอาหาร

ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหาร

การออกแบบเมนูอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างมาก เพราะเมนูอาหารถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ การออกแบบเมนูอาหารจึงควรใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอาหารได้ชัดเจนมากขึ้น หากใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ลูกค้าอาจเลือกที่จะไม่สั่งและเปลี่ยนไปสั่งอย่างอื่นแทน ที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์เฉพาะ เช่น ภาษาของเชฟ หรือภาษาของคนทำงานครัว เพราะลูกค้าจะไม่เข้าใจและไม่อยากสั่ง

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด ร่วมออกบูธแสดงงานพิมพ์ ในงานอบรมบรรณาธิการรุ่นที่ 4

บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (BookPlus Publishing Co, Ltd.) และบริษัทในเครือร่วมออกบูธแสดงผลงานพิมพ์ของบริษัท ในงานอบรมบรรณาธิการ รุ่นที่ 4 ของชมรมบรรณาธิการไทย ในหัวข้อ Printing on Demand โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ IDSC อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 25 อาคาร B.

การจัดชุดสังฆทานด้วยตัวเอง

จะเข้าวัดทำบุญทั้งทีก็อยากจะมีสังฆทานไปถวายพระบ้าง แต่ด้วยหน้าที่การงาน ภาระหรือความรับผิดชอบต่างๆ ก็ทำให้ไม่มีเวลาว่างพอจะหาซื้อของจัดชุดสังฆทาน โชคดีที่มีหลายร้านวางขายชุดสังฆทานหลากหลายแบบให้ได้เลือกซื้อ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อ ไม่ต้องเสียเวลามาจัด แค่ไปที่ร้าน จ่ายตังค์แล้วก็หยิบออกมาได้เลย

วันพืชมงคล วันสำคัญของเกษตรกรชาวไทย

วันพืชมงคล อีกหนึ่งวันสำคัญของไทยที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรไทยทุกคน โดยในวันพืชมงคลจะมีการจัดพระราชพิธีสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ ให้เจริญงอกงามดี และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว และเพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูกาลทำนาและเพาะปลูก แต่เดิมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะจัดที่ทุ่งนาพญาไท ภายหลังการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ได้เปลี่ยนมาจัดที่ท้องสนามหลวง