สอบถามข้อมูล ได้ที่ LINE: @bookplus (มี @ ด้วย) เพิ่มเพื่อน

วันเข้าพรรษา คือหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมเข้าวัดทำบุญ และยังได้นำเทียนพรรษารวมทั้งผ้าอาบน้ำฝนมาถวายพระสงฆ์สำหรับนำไปใช้ตลอดช่วงที่จำพรรษาเป็นเวลานาน 3 เดือนในช่วงฤดูฝน

โดยสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ก็เพื่อให้พระสงฆ์หยุดการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ที่อาจจะเผลอไปเหยียบย่ำธัญพืชที่ชาวบ้านปลูกไว้ในช่วงฤดูฝนได้ และถือเป็นโอกาสดีที่จะให้พระสงฆ์ได้มาอยู่รวมกัน และได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้

สำหรับชาวพุทธเองก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บำเพ็ญกุศล ทำบุญทำทานในวันพระใหญ่ โดยข้อปฏิบัติหลักๆ ที่ชาวพุทธที่ดีควรทำในวันเข้าพรรษาอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ข้อปฏิบัติสำหรับอุบาสก อุบาสิกา และข้อปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทั่วไป

ข้อปฏิบัติสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาในวันเข้าพรรษา

ที่มา : phuketdata.net

โดยปกติอุบาสกและอุบาสิกาจะเข้าวัดกันเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อถึงวันพระก็มักจะใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา ในวันเข้าพรรษาก็ยังคงปฏิบัติตนตามเดิม คือรักษาศีลและค้างที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมและทำวัตรเช้าเย็น

ข้อปฏิบัติสำหรับชาวพุทธทั่วไปในวันเข้าพรรษา

ที่มา : bcy.ac.th

สำหรับชาวพุทธทั่วไปที่ไม่ได้ค้างที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นประจำเหมือนอุบาสกและอุบาสิกา ตามที่ได้มีนโยบายจากรัฐบาลให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีการขายเครื่องดื่มมึนเมา ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งดีๆ ที่ควรทำแล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทได้

และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระใหญ่ ชาวพุทธที่ดีจึงควรเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และประพฤติตนอยู่ในศีลเช่นเดียวกับอุบาสกและอุบาสิกา รวมไปถึงลด ละ เลิก และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สิ่งมึนเมาหรืออบายมุขทั้งหลาย เพราะนอกจากจะเป็นการผิดศีลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการทำร้ายตัวเองและอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย

 

ข้อมูล : wikipedia.org, dmc.tv