BD-card-2015-CO-blank

ตัวอย่างงาน การ์ดวันเกิด

ขนาดกางออก 9.5″ x 6.75″

ขนาดสำเร็จ  4.75″ x 6.75″

กระดาษ อาร์ตการ์ด 260g

พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

พร้อมเคลือบพีวีซีด้าน 1 ด้าน และปั้มเคเงิน

Related Post