สอบถามข้อมูล ได้ที่ LINE: @bookplus (มี @ ด้วย) เพิ่มเพื่อน

1479538_509251022507546_125566049_nรูปแบบการเข้าเล่มหนังสือ แบบต่างๆ มีดังนี้

  1. เข้าห่วงกระดูกงู หรือสันห่วงพลาสติก
  2. เข้าเล่มแบบตะเกียบ
  3. เข้าเล่ม ไสกาว
  4. เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา
  5. เข้าห่วงเกลียว
  6. เข้าเล่มแบบเย็บเล่ม
  7. เข้าเล่ม เทปปิด
  8. เข้าเล่มแบบห่วงคู่
  9. เข้าเล่มแบบหุ้มจั่วปังปกแข็ง